Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yaradılmasından 22 il ötür...

00.855.jpg - 133.46 Kb

Bu münasibətlə Bəhruz Kəngərli Muzeyində keçirilən  tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli açaraq rəssamın yaradıcılığı haqqında məlumat verib.Vurğulanıb ki, Bəhruz Kəngərli məhsuldar yaradıcılığı, sənətkar uzaqgörənliyi ilə sənət inciləri yaradaraq adını Azərbaycan sənət tarixinə yazıb. Yüksək istedad sahibi olan, təsviri incəsənətin müxtəlif növlərində yaradıcılıqla məşğul olan Bəhruz Kəngərli həm boyakarlıq, qrafika, həm də teatr rəssamlığı sahəsində müvəffəqiyyət qazanıb.Görkəmli rəssamın irsinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması  üçün dövlətimiz tərəfindən mühüm işlər görülüb, mədəniyyətimizin hamisi, ulu öndər Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı layiqli qiymətini alıb, rəssamın adı əbədiləşdirilib.

Bəhruz Kəngərlinin anım günü keçirilib.

 

00.929.jpg - 110.03 Kb

Bəhruz Kəngərli Muzeyində təşkil edilmiş tədbiri giriş sözü ilə açan muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli  əvvəlcə rəssamın yaradıcılığı haqqında məlumat verib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan  təsviri sənətində fərdi yaradıcılıq üslubu ilə böyük məktəb yaratmış  Bəhruz Kəngərli qısa ömür sürsə də onun yaradıcılığı və fəaliyyəti dolğun və çoxşaxəli olub. O, portret və mənzərə janrının inkişafına öz zəhmətini qatıb, Naxçıvanda teatr rəssamlığının təməlini qoyub, Azərbaycanda sərgi mədəniyyətinin ilk carçısı olubdur.

"Tarix yaradan rəssam" adlı tədbir

      Bəhruz Kəngərli Muzeyində görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasının 129-cu ildönümünə həsr olunmuş “Tarix yaradan rəssam” adlı tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli açaraq rəssamın Azərbaycan incəsənətindəki xidmətlərindən bəhs edib. Vurğulanıb ki, qısa ömrü, məhsuldar yaradıcılığı, sənətkar uzaqgörənliyi ilə bir neçə ömrə bərabər sənət inciləri yaradan rəssam adını Azərbaycanın sənət tarixinə yaza bilib. Realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, ilk sərginin açılması, ilk avtoportret janrında çəkilmiş əsər Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan rəssamlığında orta əsr miniatürü və XVIII-XIX əsrlərin divar təsvirləri üçün səciyyəvi olan şərti dekorativlikdən realist təsvir metoduna keçid başlanıb. Əbədiyyət qazanan Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı Azərbaycan incəsənəti tarixində yeni bir hadisə kimi qiymətləndirilir. Qeyd olunub ki, 1912-ci ildən etibarən Naxçıvan Teatrında rəssam kimi fəaliyyətə başlayan sənətkar bu sahədə böyük xidmət göstərmiş, tamaşalara milli koloritdə zəngin səhnə tərtibatı vermiş, forma və məzmun vəhdəti ilə seçilən dekorasiyalar, tamaşaların ruhunu əks etdirən geyim eskizləri və səhnənin cazibəsini artıran pannolar hazırlamışdır.
Sonra muzeyin baş fond mühafizi-elmi işçisi Səmanə Rüstəmova “Tarix yaradan rəssam” mövzusunda çıxış edərək diqqətə çatdırıb ki, sənəti ilə xalqımıza başucalığı gətirən Bəhruz Kəngərlinin bədii irsi dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir, rəssamın xatirəsinə diqqət və ehtiram göstərilir. Bildirilib ki, rəssamın yaradıcılığı janr etibarilə rəngarəng olmuşdur. Onların arasında Naxçıvan təbiətini vəsf edən əsərlərlə yanaşı, yaşanan tarixi hadisələrin gələcək nəsillərə çatdırılmasına xidmət edən nümunələr də az deyil.
Ömrünü Vətəninin, xalqının tərəqqisi yoluna bəxş edən, mədəniyyətimizin inkişafında özünəməxsus xidmətləri olan Bəhruz Kəngərli heç vaxt unudulmur, hər zaman qürür hissi ilə xatırlanır.
Tədbirin sonunda iştirakçılar muzeyin ekspozisiya zalları ilə tanış oldular.

Bəhruz Kəngərlinin anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Bəhruz Kəngərli Muzeyində XX əsr Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan Bəhruz Kəngərlinin anım gününə həsr olunmuş “Əbədiyyət qazanan rəssam” adlı tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli açaraq görkəmli rəssamın həyat və yaradıcılığından danışıb. Bildirilib ki, istedadlı rəssam cəmi 30 il ömür sürməsinə baxmayaraq, dəyərli rəsm əsərləri ilə zəngin irs yarada bilmişdir. Onun portret və mənzərə janrında yaratdığı əsərləri yüksək bədii sənətkarlıqdan xəbər verir. Qeyd olunub ki, realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, mənzərə janrının müstəqil janra çevirilməsi, ilk sərginin açılması, ilk avtoportret janrında çəkilmiş əsər, Naxçıvanda teatr sənətinin inkişafı Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır. Məhz buna görədir ki, əbədiyyət qazanan rəssamın yaradıcılığı Azərbaycan incəsənəti tarixində yeni bir hadisə kimi qiymətləndirilir. Qəlbi vətən eşqi ilə dolu olan rəssam dövrünün ictimai-siyasi həqiqətlərini əks etdirməklə yurdunun ağrı-acılarını qabardıb, bununla da əsl milli ruhlu sənətkar olduğunu sübuta yetirib. Muzeyin direktoru vurğulayıb ki, sənəti ilə xalqımıza başucalığı gətirən Bəhruz Kəngərlinin irsi dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir, rəssamın xatirəsinə diqqət və ehtiram göstərilir. Bəhruz Kəngərli Azərbaycan xalqının qəlbində və yaddaşında hər zaman əsl vətənpərvər rəssam olaraq qalacaqdır.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təsviri və Dekorativ Tətbiqi Sənətlər Şöbəsinin müdiri Fizzə Quliyeva “Bəhruz Kəngərlinin sənət dünyası”, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri İncəsənət kafedrasının baş müəllimi Ləman Məmmədova “Əbədiyyət qazanan rəssam” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda diqqətə çatdırılıb ki, yaşadığı qısa ömründə Bəhruz Kəngərli hər kəsə örnək ola biləcək həyat hekayəsi və yaradıcılıq dövrünün məsuldarlığı ilə zirvədə əbədi yaşamağa layiq sənətkardır. Azərbaycan incəsənətinin tarixində özünəməxsus xidmətləri olan Bəhruz Kəngərli cəmi 30 illik ömründə əbədiyaşar əsərlərə həyat vermiş, incəsənət tariximizin unudulmayan nümayəndəsinə çevrilmişdir. Ölməz sənətkar həmişə müasirimiz olaraq bizimlə bərabər gələcəyə addımlayır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar Rəssamı Əli Səfərov və rəssam Səməd Məmmədov da çıxış edərək görkəmli rəssamın həyatı və təkrarolunmaz yaradıcılığı haqqında söhbət açmışdır. Bildirilmişdir ki, Bəhruz bəy Kəngərlinin firavanlıqdan uzaq bir vəziyyətdə yaratdığı “Qaçqınlar” qrafik silsiləsi bu gün vətənpərvər sənətkar vətəndaş mövqeyinin təzahürü kimi dəyərləndirilir. Ürəklərdə yaşayan görkəmli realist sənətkar Bəhruz Kəngərli xalqımız tərəfindən həmişə hörmətlə xatırlanır, yeni nəsillərə örnək ola biləcək həyatı və yaradıcılığı təbliğ edilir.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.

 

 

 

“Nuh torpağının rəssamı” adlı tədbir

Bəhruz Kəngərli Muzeyində realist fırça ustasının anadan olmasının 128-ci ildönümünə həsr olunmuş “Nuh torpağının rəssamı” adlı tədbir keçirilib.

Tədbirdə muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli Azərbaycan rəssamlığına əvəzsiz xidmətlər göstərmiş görkəmli sənətkarın çox zəngin və mövzu etibarilə əhatəli yaradıcılığına nəzər salıb, böyük rəssamın irsinə göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət açıb.

Bildirilib ki, istedadlı sənətkarın yaradıcılığını Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev həmişə yüksək qiymətləndirib. Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli Muzeyinin, görkəmli sənətkarın adını daşıyan Rəssamlar Parkının yaradılması, parkda abidəsinin ucaldılması, 2012-ci ildə rəssamın 120 illik yubileyinin qeyd olunması görkəmli sənətkarın irsinə göstərilən diqqətin, muxtar respublikada rəssamlıq sənətinə verilən yüksək dəyərin ifadəsidir.

Vurğulanıb ki, Bəhruz Kəngərlinin çox zəngin və mövzu etibarilə əhatəli yaradıcılığı gənc nəsillər üçün örnəkdir. Böyük rəssamın vətənpərvərliyinin ifadəsidir ki, onun ustalıqla yaratdığı əsərlər Bəhruz Kəngərlini incəsənət tariximizin unudulmayan nümayəndəsinə çevirib.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həbibə Allahverdiyeva çıxış edərək Bəhruz Kəngərli ənənələrinin naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığındakı mühüm rolundan, görkəmli sənətkarın irsinin təbliğindən danışıblar.

Sonda realist rəssamın əsərlərindən ibarət ekspozisiyaya baxış olub.

 “Şərq qapısı” qəzeti

22.01.2020

132359
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
41
190
484
1340
132359

Tarix: 22-07-2024